Lục Lam luôn mong sẽ là người kể chuyện và cùng bạn thưởng trà, đồng hành trên con đường nuôi dưỡng tâm hồn và gìn giữ những giá trị văn hóa.

Image Alt
  /  Posts tagged "trà hoa Lục Lam"

“Nhẹ nâng một chén trà Thiền Bình tâm nhìn khói ưu phiền thoảng bay Cuộc đời một giấc mộng say Trăm năm nhìn lại… Mới hay… Vô thường!”                                       (Thiện Hùng)Nâng trên tay tuyệt tác trà Deja Vu Những ai đã từng thưởng qua chung